مجله مسیر هوشیاری

آدرس : مشهد  نبش حجاب ۵۴ ساختمان پزشکان طبقه دوم واحد ۱۲

مجله مسیر هوشیاری انجمن الکلی های گمنام

 همانطور که بيــل دابيلو در اولين شــماره گریپ وایــن عنوان کرد: «حــال چــراغِ دیگــر روشــن شــده اســت. یعنــی همين روزنامــه کوچــک‌گريپ‌واين؛ باشــد کــه پرتوهــای اميد و تجربه بــرای هميشــه بر جریــان حيــات انجمــن بتابد و روزی هر گوشــه تاریکی از ایــن جهان الکلی را روشــن کند.» اميد که با کمک خداوند بتوانيم در مسيری باشيم تا همه الکلیهای در رنــج را از وجــود انجمــن الکلیهای گمنــام ایــران آگاه کرده و این نویــد را به آنها بدهيم که هيچ وقت برای شــروع دیر نيســت.

ما نمی‌توانیم برای حل همه مشکلاتمان کاملاً به دوستانمان متکی باشیم. یک مشاور خوب هرگز به طور کامل به جای ما فکر نمی کند. او می داند که هر تصمیم نهایی باید با خودمان باشد.

ترس، نااميــدی، درماندگی، تنهایی و… تصــــویر آخرین لحظه های مصرف ما را تشــکيل می دهد. درســت شــبيه زندگی در سردابی
تاریک و نمور که با دیواری از ترس ما را در خودش زندانی کرده است.
تنهایی مــی توانــد آخرین نقطــه درد بــرای گرفتــاران در پنجه
بيماری الکليســم باشــد

«چقدر‌ ســياه‌ اســت‌ تاريکی‌ قبل‌ از‌ طلوع . قرار‌ بود‌ منجنيقی‌ مرا‌ به‌ دياری‌ که‌ مايلــم‌ آنرا‌ بعد‌ چهــارم‌ حيات‌ بنامــم‌ پرتاپ‌ کند.» قدم‌ اول‌ را‌ اول‌ بردار ،‌ زندگی‌ کن‌ و‌ بگذار‌ زندگی‌ کنند‌ و‌ آسان‌ بگير»

آگاهی از این مسئله که هر یک از اعضای انجمن به روش مخصوص به خود، روی برنامه کار می کنند باعث می شود که صفحات مجله شکل بگیرد و این نشریه در طول حیاتش تریبونی برای تجربه های مختلف و اغلب متفاوت از اعضای انجمن در سراسر مجموعه بوده است. .

هدف اصلی تجارت الکترونیک

مجموعه تی پی از سال ۱۳۹۷ در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال فعالیت خود را اغاز کرد این مجموعه در اوایل فعالیت خود فقط در زمینه خرید و فروش ارزهای دیجیتال متمرکز بود. با گذشت چند سال بر این باورم رسیدیم تا با بکارگیری نیروی متخصص در زمینه برنامه نویسی و مدیریت مالی و افراد متخصص در زمینه بلاکچین و رمز ارزها فعالیت خود را بصورت جدی در بستر وب گسترش دهیم و همچنین با توجه به تحریم هایی که بر علیه کشورمان وضع شد در زمینه پرداخت های بین الملی نیز ورود پیدا کردیم . با افتخار در این مدت تلاش ما در تی پی رفع نیاز های مشتریان بوده است به گونه ای که گستره فعالیت خود را از ارزهای دیجیتال به سمت نقد کردن درآمد ارزی کاربران بردیم و در تمام این مدت سعی کردیم بهترین و بروز ترین خدمات را در بستر خرید و فروش ارز های دیجیتال از جمله بیت کوین و اتریوم و سایر رمز ارز ها به صورت تخصصی در اختیار مشتریان بگذاریم. هم اکنون ما در مجموعه تی پی مفتخر هستیم که سرعت بالا و کارمزهای مناسب و رقابتی ما در محیطی امن باعث شده است که خیلی از کاربران و فعالان در حوزه خرید و فروش ارز های دیجیتال ما را انتخاب کنند.

در این مجله که با نام مسیر هوشیاری شناخته می شود اعضا تجربیات ،نیرو و امید مشترکانش را بیان می کنند و بازتابی است از گستره جغرافیایی وسیعی، از تجربیات در حال حاضر انجمن درباره بهبودی، اتحاد و خدمت.

دانلود نسخه های قدیمی مجله مسیر هوشیاری

شـماره اول تابســتان 1398

شـماره سوم زمسـتان 1398

مجله مسیر هوشیاری

شـماره پنجم پاییز 1400

مجله مسیر هوشیاری

شماره هفتم تابستان 1401

شـماره دوم پاییز 1398
مجله مسیر هوشیاری

شماره چهارم سال دوم

مجله مسیر هوشیاری

شماره ششم زمستان 1400

پشتیبانی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته     |    شماره تماس: 02159528

اپلیکیشن صرافی آنلاین تی پی !

با نصب اپلیکیشن به راحتی هر چه تمام و بدون واسطه خرید و فروش ارز های دیجیتال انجام دهید!

دریافت برنامه از 

دریافت برنامه از 

دریافت برنامه از